Thiệp Mời Thôi Nôi Cho Bé Sinh Năm, Thiệp Thôi Nôi Cho Bé Sinh Năm

Mẫu thiệp mời thôi nôi đặc biệt giành cho các bé cầm tinh con vật của năm đó ví dụ thiệp mời thôi nôi cho bé tuổi heo, thiệp thôi nôi cho bé sinh năm 2019. Những mẫu thiệp thôi nôi với những nét cá tính của riêng con vật đó.