Giấy Bao Tập Lụa, Giấy Bao Vở Có Hình

Giấy Bao Tập Lụa Đẹp, Giấy Bao Vở Có Hình

Với các mẫu mã của Giấy bao tập và giấy bao vở bắt mắt hình theo các nhân vật họat hình mà các khách hàng nhí yêu thích như doraemoon, mèo kitty, xtrum, những tiên nữ winx xinh đẹp.