Thiệp Mời Thôi Nôi Cho Bé Sinh Năm, Thiệp Thôi Nôi Cho Bé Sinh Năm

Mẫu thiệp hot đặc biệt giành cho các bé cầm tinh con vật của năm đó ví dụ thiệp mời thôi nôi cho bé sinh năm Ngựa, thiệp thôi nôi cho bé sinh năm 2014. Những mẫu thiệp với những nét cá tính của riêng con vật đó.